Кафедра реклами та PR

Інститут журналістики

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Всеукраїнський конкурс професійних PR-проектів

E-mail Print PDF

Положення про Всеукраїнський конкурс професійних PR-проектів

1. Загальні положення

 

1.1. Організатором проведення конкурсу професійних PR-проектів є Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

1.2. Склад Комісії з визначення найкращої роботи в галузі професійного PR (далі – Комісії) формує і затверджує директор Інституту журналістики.

 

2. Мета та завдання конкурсу

 

2.1. Мета конкурсу – виявити талановиту з погляду організаторських здібностей і соціально активну студентську молодь.

 

2.2. Основне завдання конкурсу: активізувати студентство до організаційної роботи, спрямованої на створення і підтримання позитивного іміджу свого навчального закладу; рекомендувати для вступу до магістратури Інституту журналістики конкурсантів, які проявили фахові організаторські здібності.

3. Умови проведення конкурсу

 

3.1. У конкурсі можуть брати участь студенти четвертого курсу, які після закінчення бакалаврату згідно з правилами про прийом на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка можуть здобувати освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

3.2. Учасники подають особисто або надсилають на адресу оргкомітету портфоліо з короткою інформацією про себе; відомостями про свою організаційну діяльність; описом основних реалізованих професійних PR-проектів, які пов’язані з просуванням іміджу факультету / ВНЗ, студентом якого є учасник конкурсу.

 

3.3. Роботи подавати в роздрукованому вигляді формату А-4, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman. Титульним аркушем є заповнений бланк заявки (див. прикріплений файл).

Портфоліо обов’язково має містити додатки – документи (оригінали або копії, засвідчені в установі, де навчається конкурсант), що підтверджують участь в організації описаних заходів: програму заходу, фото-, відеозвіт заходу тощо; завірені рецензії, виписку з рейтингу наукової / громадської діяльності і т. ін.

 

3.4. Роботи приймаються до 31 травня 2011 року (для надісланих робіт дата визначається за штемпелем).

 

3.5. Роботи подавати / надсилати на адресу оргкомітету: м. Київ, вул. Мельникова 36/1, кімн. 205-А.

Контактний телефон: (044) 481-45-95

Контактна особа: Олеся Василівна Проценко.

 

3.6. Роботи, що не відповідають зазначеним умовам конкурсу, а також ті, що з вини поштової служби не надійшли у тритижневий термін, оцінюватися не будуть.

 

3.7. Оформлення і надсилання конкурсних робіт – за кошти учасників.

 

4. Визначення переможців конкурсу

 

4.1. Оцінка поданих на конкурс робіт визначається колегіальним рішенням членів Комісії. У спірній ситуації вирішальним є голос голови Комісії.

 

4.2. Оцінювання здійснюється за 10-бальною шкалою.

Бали розподіляються таким чином:

до 3 балів – за соціальну актуальність медіазаходів;

до 3 балів – за суспільну значущість реалізованих проектів;

до 4 балів – за систематичність організаційної діяльності конкурсанта.

 

4.3. За результатами оцінювання Комісія складає рейтинг робіт і визначає трьох переможців конкурсу.

 

4.4. Рішення Комісії оформлюється у вигляді протоколу, який підписують голова та всі члени Комісії.

У протоколі вказується:

- дата проведення конкурсу;

- перелік присутніх на засіданні Комісії;

- мета проведення конкурсу;

- перелік надісланих на конкурс робіт;

- результати оцінювання;

- рішення Комісії.

 

4.5. Рішення Комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.

 

5. Нагородження учасників конкурсу

 

5.1. Усі учасники конкурсу отримують посвідчення про рейтинговий бал, а переможці конкурсу нагороджуються дипломами.

 

5.2. Рейтингові бали додаються конкурсантам до загальної кількості балів, яка враховується під час зарахування до магістратури Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Директор Інституту журналістики

КНУ імені Тараса Шевченка проф. В. В. Різун

 

АвторизаціяДо кінця сесії залишилось

-2531 дней