Кафедра реклами та PR

Інститут журналістики

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Про кафедру

E-mail Print PDF

 

Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю


Кафедра заснована в 1999 році і мала назву організації масовоінформаційної діяльності. Скоро вона стала тим місцем, де зустрічаються сміливі творчі ідеї, неповторне середовище та важка праця. Тут вели свою діяльність такі молоді вчені, як Квіт С. М., нині декан факультету соціальних наук і соціальних технологій Національного університету «Києво-Могилянська академія», професор, директор Могилянської школи журналістики і Бадрак В. В., к.філол.н., член Громадської ради при Службі безпеки України, директор Агентства оборонних новин «Діфенс Експрес». Важливу роль у підготовці та вихованні майбутніх викладачів відіграв доктор філологічних наук, проф. Скуленко М. І.

З 2006 року кафедра отримала назву реклами та зв’язків із громадськістю. За час свого існування, кафедра стала провідною ланкою у підготовці фахівців зі спеціалізації «Реклама та PR» та «Менеджмент та реклама ЗМІ» в Інституті журналістики.

На сучасному етапі розвитку кафедра вбачає свою місію у тому, що майбутній фахівець, який закінчує Інститут журналістики, буде не тільки володіти таємницями майстерності журналіста та редактора, а і глибоко обізнаним з концепціями, аспектами, процесами, технологіями та стратегіями рекламної та PR-діяльності, основами маркетингової політики ЗМІ та системою управління персоналом.

Спеціальність «Реклама і зв’язки з громадськістю» (6.030302) в Інституті журналістики, у вищій школі України є новою, оскільки затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. (N 1719). Підготовка фахівців, яка розпочалася тут уперше серед університетів ще 1992 року, нині здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Дисципліни нової спеціальності викладаються студентам починаючи з 1-го курсу і мають мету ознайомити їх з актуально-практичними, теоретичними та науково-прикладними основами реклами і паблік рилейшнз, навчити створювати промоційні конкурентноздатні матеріали для ринкових об’єктів, організовувати ПР-рекламні акції і кампанії.

У ході навчання студенти вивчають і засвоюють:

- основні поняття і тлумачення маркетингу, реклами та паблік рилейшнз;

- функції реклами і зв’язків з громадськістю у суспільстві;

- типи, види реклами і паблік рилейшнз та їх форми і жанри;

- діяльність підрозділів і учасників ПР-рекламного ринку та бізнесу;

- основи організації і проведення ПР-рекламної акції/кампанії;

- креативні ПР-рекламні технології та ефективні прийоми.

У результаті опанування курсу, особливо на практичних заняттях, студенти можуть:

1. Обирати відповідні типи, види, форми і жанри реклами та ПР для просування певних ринкових об’єктів (ідеї, людини, товару, послуги, фірми/партії тощо);

2. Створювати матриці та фахові оригінал-макети ПР-рекламних матеріалів (повідомлення, імідж-модулі, прес-релізи та інші);

3. Здійснювати розробку ПР-рекламних акцій/кампаній;

4. Писати телевізійні і радійні сценарії роликів, спотів, джинглів тощо;

5. Оптимально вибирати і використовувати творчі технології у рекламі та ПР.

Після закінчення навчання – студенти можуть застосовувати набуті знання, уміння і навички у практичній ПР-рекламній діяльності. Опанування спеціальністю «Реклама і зв’язки з громадськістю» здійснюється за 100-бальною кредитною модульно-рейтинговою системою сучасного навчання на основі лекцій, практичних занять, контрольних завдань, самостійної роботи студента, фахового практикуму і виробничої практики, підготовки і захисту кваліфікаційного бакалаврського диплому. Тому сучасна стратегія розвитку кафедри пов’язана з організацією навчального процесу щодо підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст із реклами та зв'язків з громадськістю й створення відповідного нового відділення в Інституті журналістики.

Формування та розвиток кафедри відбувався під керівництвом завідувача кафедри, доктора філологічних наук, професора Іванова Валерія Феліксовича, який є президентом Академії української преси, консультантом Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, заступником голови науково-методичної комісії з журналістики МО України. Валерій Феліксович є також членом Комісії з журналістської етики, координаційного комітету Громадської Ради при Національної Раді з питань телебачення і радіомовлення України, наглядової ради Українського національного інформаційного агентства «'Укрінформ'», Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президенті України.

Система виховання – це історично зумовлена і створена народом система моральних цінностей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямованої на організацію життєдіяльності підростаючого покоління, виховання їх в дусі природно-історичного розвитку матеріальної та духовної культури нації.

Головною метою кафедри у питаннях виховання є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, особливостей світогляду і на цій основі формування національно свідомих громадян України.

Основні завдання виховання студентів кафедри наступні:

1. Етичне виховання;

2. Естетичне виховання;

3. Виховання творчого підходу до вирішення науково-практичних проблем.

Ці задачі виховання здійснюються в результаті проведення таких виховних заходів:

- зустріч на початку навчального року і особисте знайомство студентів першого курсу з викладачами кафедри та розподілення студентів між викладачами та співробітниками кафедри для індивідуальної науково-технічної роботи з метою виховання протягом навчання в Інституті журналістики;

- співробітники кафедри є кураторами-наставниками груп, їх звіт про роботу заслуховується на засіданнях кафедри;

- з метою профілактики правопорушень студенти, які відстають з дисциплін спеціальності, запрошуються на засідання кафедри, а співробітники кафедри, у свою чергу, працюють із старостами груп;

- залучення до культурно-масової роботи: підготовка та проведення Дня Університету, участь у КВК, різноманітних конкурсах, відвідування та наукових та спеціалізованих виставок, семінарів, тренінгів;

- спілкування зі студентами та дипломниками через спільну наукову роботу і виховання відповідного професійного рівня.

Колектив викладачів кафедри "Реклами та зв'язків з громадськістю" бачить великі перспективи розвитку спеціальності, що її пропонує студентам, i докладає багато зусиль до підвищення рівня навчального процесу i якості підготовки фахiвцiв.

Мета діяльності кафедри - надавати сучасну освіту в галузі реклами та зв’язків із громадськістю шляхом вільного творчого навчання та здійснення наукової діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Своє призначення кафедра реалізує через:

· Поєднання освітньої діяльності з науково-дослідною роботою;

· Орієнтацію на фундаментальні навчальні курси світового стандарту, оригінальні авторські програми вибіркових навчальних курсів;

· Застосування та вдосконалення практичних умінь на навичок студентів під керівництвом викладачів, що мають досвід практичної роботи;

· Впровадження передового світового досвіду.

Last Updated on Friday, 27 May 2011 05:52  

АвторизаціяДо кінця сесії залишилось

-2531 дней