Кафедра реклами та PR

Інститут журналістики

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Викладачі

Викладачі

E-mail Print PDF

ivanov

 

Іванов Валерій Феліксович

Завідувач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

Дата народження: 19 липня 1961 р.  
· Професор, доктор філологічних наук з спеціальності 10.01.08 – журналістика.
· Президент Академії української преси.
· Член Комісії з журналістської етики.
· Член Європейської Асоціації комунікаційних досліджень та освіти (ECREA).
· Член Спілки журналістів України. 
Наукові інтереси: теорія та соціологія масової комунікації, законодавче забезпечення діяльності ЗМК. 
Тема і дата захисту докторської дисертації: Методологія та методика дослідження змісту масової комунікації, 16 травня 1996 р. 
Автор 346 наукових праць, у тому числі 18 монографій і 45 брошур, 24 підручників і навчальних посібників.  
Статті надруковані в Швейцарії, Німеччині, Польщі, Словаччині, Росії, Бєларусі, Вірменії, Казахстані. 
Брав участь як мінімум у 470 конференціях. 
Стаж роботи взагалі та в Київському університеті: З 1977 р. З 1988 р.
Дружина - Іванова Тетяна Вікторівна, ст. наук. співр. АПН України, проф., докт. пед. наук.
Син - Іванов Денис Валерійович.


 


babak

Бабак Марина Петрівна

Марина Бабак: "Класна та креативна викладачка, яка любить студентів".
Девіз: «Освіта коштує дорого. Неуцтво – ще більше».  
«Якщо тобі риють яму – не заважай. Коли закінчать, зробиш собі басейн!»

Дата народження: 1 грудня 1978 р., м. Київ.
Вища освіта: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики за спеціальністю: журналіст. Диплом магістра журналістики з відзнакою . Аспірантура (стаціонар) КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики.
Кандидат філологічних наук, Асистент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю.

1995 – 1996 р. — позаштатний кореспондент газети «Дейли копейка».
1996 р. – позаштатне співробітництво із журналом «Досье досуга».
1996 – 1998 рр. — телекомпанія «ТЕТ», помічник режисера в програмі «Решето».
1998 — 1999 рр. — позаштатне співробітництво із виданнями: “Метро”, “Теленеделя”, «Киевские ведомости». 
2000 р. — позаштатний кореспондент «Аргументи та факти в Україні», «Політика та культура»  
2001 – 2002 рр. — Видавничий дім «Журнал «Президент», власний кореспондент.
2002 – жовтень 2005 рр. - аспірантура (стаціонар) КНУ ім. Тараса Шевченка (Інститут журналістики). Викладацька робота, написання кандидатської дисертації.
2004 – 2005 рр. — робота по сумісництву в суспільно-політичному журналі «Державна справа», спеціальний кореспондент. 
З 03.2006 р. по 10.2007 р. – прес-секретар мережі офтальмохірургічних клінік «Новий зір».
З 10.2007 р. по 02.2008 р. PR-директор компанії ТОВ «Авангард технології» и ТОВ «Пальміра Інтернешнл». 
З 09.2007 – асистент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченко.
Практикуючий PR-консультант. Власниця двох авторських патентів на розробки в галузі PR-комунікацій.

Публікації:

1. Бабак М. П. Іміджеві статті: особливості підготовки, впливу та практика використання в українських ЗМІ // Українське 
журналістикознавство. – 2004. – Вип. 5. – С. 6–10.
2. Бабак М. П. Вербальний імідж як складова комунікативних технологій (поради молодим політикам) // Стиль і текст. – 2004. – 
Вип. 5. – С. 178-186.
3. Бабак М. П. Тексти для веб-сторінок // Наукові записки Інституту журналістики. – 2000. – Т.1. – С. 131–133.
4. Бабак М. П. Комунікативні технології побудови політичного іміджу в ЗМІ: перспективи для наукових досліджень // 
Вісник Київського міжнародного університету. Журналістика. Медіалінгвістика. Кіномистецтво. — 2005. — Вип. 4. — С. 22 – 28. 
5. Бабак М. П. Рейтинг як комунікативна технологія пропаганди // “Журналістика – 2004 у світлі підготовки журналістських 
кадрів”: Тези конференції / Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 27–28 травня 2004 р. – К.: Інститут журналістики, 2004. – С. 4–5.
6. Кандидатська дисертація на тему: «Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в ЗМІ» (2007 р.).
7. Комунікативні методи проведення PR-кампаній в мережі Інтернет: медіа ефекти в мережі Інтернет в контексті роботи PR-служби // 
„Журналістика 2009: освітні та наукові проблеми у галузі соціальних комунікацій ”.


 Башук Алла Іванівна

Дата народження:28 травня 1976 р.
Вища освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 
15 жовтня 2002 р. захистила кандидатську дисертацію.
Академічна діяльність: Кандидат філологічних наук, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інститут журналістики Київського національного університеті імені Тараса Шевченка. 
Учасник освітніх програм «Євразійської мережі політичних досліджень» (2003-2006 рр..)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА діяльність:

Автор 30 наукових статей, зокрема з проблем інформаційної політики, зв’язків з громадськістю, медіа рілейшнз, 1 навчального посібника (Інформаційна політика: Навч. посіб. (Ч.1). – К.: Вид-во ІЖ КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – 90 с.), навчально-методичних матеріалів (ПР органів державної влади та місцевого самоврядування: Навчально - методичний комплекс дисципліни. - К.: СПД Цимбаленко Є.С., 2007. – 63 с.; Техніки та технології ПР: Навчально - методичний комплекс дисципліни. - К.: СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – 56 с.).
Викладає нормативні курси «Інформаційна політика», «Інформаційна політика та безпека», «Основи зв`язків з громадськістю», «Основи наукових досліджень», «Науковий практикум», спецкурс «Техніки та технології ПР» та ін.


 Олтаржевський Дмитро Олегович


Народився 24.05.1973 в м. Донецьку. У 1996 р. закінчив Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 2005 р. здобув ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності «журналістика». 
З 1995 по 2001 р. працював кореспондентом, оглядачем газети «Урядовий кур’єр». У 2001 р. розпочав кар’єру в PR як менеджер по зв’язках із громадськістю групи підприємств Baltic Beverages Holding в Україні. З 2004 р. - керівник відділу по зв’язках із громадськістю IDS Group.
Автор низки наукових та публіцистичних статей, присвячених корпоративним мас-медіа. 
Член Національної спілки журналістів України з 2004 р.


 Шабліовський Володимир Євгенович

кандидат філологічних наук, доцент

Народився у 1956 році у м. Львові. Після закінчення у 1978 році філологічного факультету Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка працював науковим співробітником відділу мистецтва та народної творчості зарубіжних країн Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського Національної академії наук України. Виступав з доповідями та повідомленнями на кількох Міжнародних з’їздах славістів та Міжнародних конгресах україністів. Брав участь у підготовці та написанні фундаментальної колективної монографії «Слов’янська фольклористика. Нариси розвитку. Матеріали». У 1996 році захистив кандидатську дисертацію.
Починаючи з 90-х років був засновником, видавцем та головним редактором кількох загальнонаціональних періодичних видань, зокрема, спеціалізованої рекламної газети «Панорама-ВВ» та журналу «Супер-Волонтер». Працював керівником виборчого штабу кандидатів у депутати на виборах до Верховної Ради України, Київської обласної та міської ради. Надавав консультативні послуги в галузі політичного консалтингу.
На кафедрі працює на посаді доцента від часу її створення у 1999 році. Стажувався у Міжнародному центрі підвищення кваліфікації журналістів FOJO (Швеція, Кальмар). Був членом Вченої ради Інститут журналістики, тривалий час працював у складі Державної екзаменаційної комісії Інститут журналістики. Брав активну участь у підготовці комплексу базових документів Галузевого Державного стандарту України за напрямом 6.030302 «Реклама і зв’язки з громадськістю» у галузі 0303 «Журналістика та інформація» (Освітньо-кваліфікаційна характеристика та Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра). Розробив і підготував навчальні курси:

« Реклама та зв’язки з громадськістю», 
«Вступ до спеціальності (реклама та ПР», 
«Психологія реклами», 
«Політична реклама», 
«Сучасні виборчі технології», 
«Маніпулятивні техніки в рекламі та ПР»,

«Безпека життєдіяльності журналіста», 
«Екстремальна журналістика», 
«Організація нового видання»,
«Медіабезпека», 
«Сучасні інформаційні війни», 
«Комунікативні кризи».


 Глушкова Тетяна Вікторівна

Кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. 
У 2008 році захистила кандидатську дисертацію „Ідіостиль газетного видання”. 
Автор 8 наукових публікацій з питань стильової індивідуальності періодичних видань. 
Останнім часом до кола наукових зацікавлень увійшла тема природи та структури комунікативного інструментарію, особливостей його використання в різноманітних технологіях public relations.


 Давидченко Тетяна Станіславівна
Асистент кафедри реклами і зв’язків з громадськістю.

Вища освіта: З відзнакою закінчила Запорізький національний університет. 2008р. – закінчила аспірантуру Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у січні 2009 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій.
Захоплення: література, поезія, художня гімнастика, музика.
У січн2009 року захистила дисертацію на тему:“Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України” зі спеціальності 27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій (дата захисту 12 січня 2009 р.)
Є автором 9 наукових статей та навчально-методичної розробки «Редакторський фах» («Психологія управління персоналом») (4 курс) (режим доступу до файлу : http://www.journlib.univ.kiev.ua).

1. «Типологія видань української дитячої преси. Історико-типологічний аналіз (на прикладі журналу «Барвінок»)»Актуальні питання масової комунікації. – 2004. – Випуск 5. – С. 29 – 33.

2. «Формування понять: «тип», «типологія» в теорії та практиці журналістики, їх сутність та визначення» Інформаційне суспільство. – 2006. – Випуск 4. – С. 49 – 51.

3. „Типологічні характеристики української дитячої преси та теоретичні аспекти її функціонування” Вісник Дніпропетровського університету. – 2006. – № 1. – С. 358 – 362.

4. «Типоформуючі ознаки та критерії типологічного поділу масмедіа (монографічне вивчення дитячої, молодіжної, жіночої та іншої періодики)» Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 120. – С. 169 – 172.

5. «Типологічне обличчя» дитячих газет та журналів (1775 – 1991 рр.)» Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору: збірник наукових праць / Національний університет «Києво-Могилянська академія», Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола. – Тернопіль-Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – Том 2. – 362 с. – С. 174 – 179.

6. «Типоформуючі ознаки сучасних українських журналів і газет для дітей» Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2008. – Частина ІІ. – № 3 (142). – С. 16 – 25.

7. «Сучасна преса для дітей в Україні: переваги та недоліки» Збірник праць науково-дослідного центру періодики. – Львів. – 2008. – Вип. 16. – 
С. 123 – 134.

8. «Основні теоретичні підходи до вивчення типології періодичних видань для дітей» Інформаційне суспільство. – 2007. – Вип.6. –
С. 24 – 27.

9. «Типологічна класифікація дитячих періодичних видань в Україні» Інформаційне суспільство. – 2007. – Вип.6. – С. 24 – 27.

10. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 „Теорія та історія соціальних комунікацій” / Т. С. Давидченко . – К., 2009. – 16 с.

Веде практичні та семінарські заняття з навчальних курсів:

1.Реклама і зв’язки з громадськісю (для студентів 1 курсу, спеціальності „журналістика”)
2. Редакторський фах („Психологія управління персоналом”) (для студентів 4 курсу, спеціальності ”видавнича справа й редагування”) 
3. Теорія реклами і зв’язків з громадськістю (для студентів 1 курсу, спеціальності ”реклама і зв’язки з громадськістю”)

Професійна підготовка: 

1.Організація рекламної та ПР агенції (для студентів 2 курсу, спеціальності ”реклама і зв’язки з громадськістю”)
2. Діловодство в рекламній та ПР діяльності (для студентів 2 курсу, спеціальності ”реклама і зв’язки з громадськістю”)
3. Дизайн у рекламі (для студентів 2 курсу, спеціальності ”рзг”),
4. Редакторська майстерність („Етика реклами і ПР”) (для студентів 4 курсу, спеціальності ”видавнича справа й редагування”)
5. Художнє оформлення видання („Документальне оформлення процесу управління”) (для студентів 4 курсу, спеціальності ”видавнича справа й редагування”) 
6. Макетування і верстка („Рекламний менеджмент”) (для студентів 4 курсу, спеціальності ”видавнича справа й редагування”)
7. Редакторський фах („Психологія реклами”) (для студентів 4 курсу, спеціальності ”видавнича справа й редагування”)


Керувала рекламною радіо та телевізійною практикою. Під керівництвом Давидченко Т.С. студенти створили такий логотип, який було обрано для проведення «Журналістської весни-2009», взяли участь у ток-шоу «Журналістика про науку і наука про Журналістику» та готуються до фестивалю студентської реклами. 
Асистент Давидченко Т.С. успішно керує 11 бакалаврськими проектами, та 6 курсовими роботами.  
Підготувала до впровадження смугу методичних рекомендацій щодо проведення й організації навчальної рекламної та телевізійної практики, а також проведення студентських конкурсів і фестивалів, активно бере участь не лише у навчальному процесі студентів, а й у проведенні їхнього дозвілля. Last Updated on Friday, 27 May 2011 06:22
 


АвторизаціяДо кінця сесії залишилось

-2501 дней